Tag: bánh Trung thu thạch thanh long đỏ nhân đậu xanh

Hướng dẫn làm bánh Trung thu thạch thanh long đỏ nhân đậu xanh

Hướng dẫn làm bánh Trung thu thạch thanh long đỏ nhân đậu xanh

Đổ hỗn hợp thạch thanh long vào 1/3 khuôn bánh Trung thu, đợi mặt thạch hơi se lại thì nhẹ nhàng đặt nhân đậu xanh vào giữa khuôn, sau đó múc tiếp hỗn hợp thạch đổ vào cho đầy khuôn