Tag: Gourmet

Thông tin về bánh trung thu Gourmet

Thông tin về bánh trung thu Gourmet

Chất lượng bánh tuyệt hảo, kết hợp với bao bì cổ tích là hình ảnh quyển sách với tiêu đề “Story of the Moon – câu chuyện của ánh trăng”, sau đó là một số trang sách khác được trang