Tag: nhân khoai lang tím cho bánh Trung thu

Hướng dẫn làm nhân khoai lang tím cho bánh Trung thu

Hướng dẫn làm nhân khoai lang tím cho bánh Trung thu

Sau khi cho dầu ăn vào hỗn hợp nhân khoai thì bạn cứ tiếp tục sên như bình thường. Cứ mỗi lần thấy hỗn hợp khoai bén chảo thì mới thêm dầu ăn. Và sên cho đến khi thấy hỗn